• El material de l’alumnat consta d’un quadern de treball.