Practica i aprèn. Matemàtiques 6

Continguts

Escriptura i lectura de nombres decimals. Dècimes, centèsimes i mil·lèsimes. Comparació i ordenació de nombres decimals.
Arrodoniment de nombres decimals a la unitat. Estratègies de càlcul per multiplicar nombres decimals per 10, 100 i 1000.
Nombres enters. Recta numèrica dels nombres enters. Nombres primers i compostos. Ordenació i comparació dels nombres
enters. Percentatges. Percentatge d’una quantitat. Reducció de fraccions a denominador comú. Fraccions equivalents. Suma,
resta, multiplicació i divisió de fraccions. Conversió de nombres decimals en fraccions, i de fraccions, en nombres decimals. Suma i resta de nombres decimals. Prova de la subtracció. Multiplicació i divisió de nombres decimals per nombres naturals formats per la unitat seguida de zeros. Operacions combinades. Potència d’un nombre natural. El quadrat i el cub. Arrel quadrada exacta i aproximada. Múltiples i divisors d’un nombre. Divisió d’un nombre per 0,5. Criteris de divisibilitat. Descomposició de nombres en factors primers. Mínim comú múltiple (m. c. m.). Màxim comú divisor (m. c. d.). Suma i resta de nombres enters. Augments i descomptes. Càlcul mental de percentatges senzills (10%, 25% i 50%). Expressió de longituds, masses i volums en forma complexa i incomplexa. Aparells de mesura de la longitud. Unitats de volum. Aparells de mesura de volum. Relació entre capacitat i volum. Expressió de diners en forma complexa i incomplexa. Les hores del dia. Quantificació d’angles. Elements del cercle i de la circumferència. La longitud de la circumferència. El nombre π. Perímetres. Càlcul d’àrees de polígons (triangles, quadrats, rectangles i romboides). Àrees de polígons regulars. Càlcul d’àrees de polígons irregulars. Perspectiva. Elements dels poliedres. Desenvolupaments plans. Cossos rodons. Organització d’informació en taules de dades. Freqüència absoluta i relativa. Mitjana aritmètica. Moda d’un conjunt de dades. Gràfics de barres. Atzar. Segur, probable i impossible. Quantificació de probabilitats amb diagrames d’arbre. Càlcul de la probabilitat de successos senzills. Resolució de problemes. Resolució de problemes amb regla de tres.
C

Fitxa tècnica

 • Matèria: Matemàtiques
 • Curs:
 • Etapa: Primària
 • Cicle: Cicle superior
 • Tipus: Material per a l'alumnat
 • ISBN/EAN: 978-84-479-3698-4
puc

Troba totes les llibreries en Catalunya, Illes balears i Andorra.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Altres títols de la col·lecció

 • asdf

  Practica i aprèn. Matemàtiques 6

  Vegeu fitxa

  Curs:6è

  ISBN/EAN:978-84-479-3698-4

 • asdf

  Practica i aprèn. Matemàtiques 5

  Vegeu fitxa

  Curs:5è

  ISBN/EAN:978-84-479-3697-7

 • asdf

  Practica i aprèn. Matemàtiques 4

  Vegeu fitxa

  Curs:4t

  ISBN/EAN:978-84-479-3696-0

 • asdf

  Practica i aprèn. Matemàtiques 3

  Vegeu fitxa

  Curs:3r

  ISBN/EAN:978-84-479-3695-3

 • asdf

  Practica i aprèn. Matemàtiques 2

  Vegeu fitxa

  Curs:2n

  ISBN/EAN:978-84-479-3694-6

 • asdf

  Practica i aprèn. Matemàtiques 1

  Vegeu fitxa

  Curs:1r

  ISBN/EAN:978-84-479-3693-9

© Baula 2020 - avís legal
Política de privacitat
Política de cookies

GRUPO EDELVIVES

Segueix-nos a: