Practica i aprèn. Matemàtiques 5

Continguts

Lectura i escriptura de nombres de fins a nou xifres. Lectura i escriptura dels nombres romans. Regles dels nombres
romans. Escriptura i lectura de fraccions. Les parts d’una fracció. Representació gràfica de fraccions. Comparació de fraccions
amb la unitat. Tipus de fraccions. Comparació de fraccions amb el mateix denominador. Comparació de fraccions amb el
mateix numerador. Fraccions equivalents. Representació de fraccions a la recta numèrica. Càlcul mental. Sèries numèriques.
Propietats de la suma. La resta i la prova de la subtracció. Estratègies de càlcul per sumar-ne 11, i sumar-ne i restar-ne 99
i 100. Les taules de multiplicar. Propietats de la multiplicació. La propietat distributiva. Divisió de nombres naturals. Prova
de la divisió. Multiplicació i divisió per nombres formats per la unitat seguida de zeros. Operacions combinades. Suma
i resta de fraccions amb el mateix denominador. Fracció d’un nombre. Unitats de longitud. Múltiples i submúltiples del
metre. Expressió complexa i incomplexa de longituds. Instruments de mesura de longituds i distàncies. Unitats de capacitat.
Múltiples i submúltiples del litre. Expressió complexa i incomplexa de capacitats. Unitats de massa. Múltiples i submúltiples
del gram. Expressió complexa i incomplexa de masses. Operacions amb unitats de longitud, capacitat i massa. Unitats de
superfície. Múltiples i submúltiples del metre quadrat. Monedes i bitllets d’euro. Expressió de l’hora en rellotges analògics
i digitals. Rectes, semirectes i segments. Posició relativa de dues rectes. Elements d’un angle. Tipus d’angles. Mesura d’angles.
Mediatriu i bisectriu. Angles complementaris i suplementaris. Elements dels polígons. Classificació dels polígons. Simetria.
Interpretació de mapes. Escales dels plànols. Recompte de dades. Organització d’informació en taules de dades. Gràfics
de barres, de línies i de sectors. Freqüència i moda d’un conjunt de dades. Mitjana aritmètica. Expressions matemàtiques
i expressions literals. Ordenació lògica de processos. Resolució de problemes. Resolució de problemes en què falta una dada.

Fitxa tècnica

 • Matèria: Matemàtiques
 • Curs:
 • Etapa: Primària
 • Cicle: Cicle superior
 • Tipus: Material per a l'alumnat
 • ISBN/EAN: 978-84-479-3697-7
puc

Troba totes les llibreries en Catalunya, Illes balears i Andorra.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Altres títols de la col·lecció

 • asdf

  Practica i aprèn. Matemàtiques 6

  Vegeu fitxa

  Curs:6è

  ISBN/EAN:978-84-479-3698-4

 • asdf

  Practica i aprèn. Matemàtiques 5

  Vegeu fitxa

  Curs:5è

  ISBN/EAN:978-84-479-3697-7

 • asdf

  Practica i aprèn. Matemàtiques 4

  Vegeu fitxa

  Curs:4t

  ISBN/EAN:978-84-479-3696-0

 • asdf

  Practica i aprèn. Matemàtiques 3

  Vegeu fitxa

  Curs:3r

  ISBN/EAN:978-84-479-3695-3

 • asdf

  Practica i aprèn. Matemàtiques 2

  Vegeu fitxa

  Curs:2n

  ISBN/EAN:978-84-479-3694-6

 • asdf

  Practica i aprèn. Matemàtiques 1

  Vegeu fitxa

  Curs:1r

  ISBN/EAN:978-84-479-3693-9

© Baula 2020 - avís legal
Política de privacitat
Política de cookies

GRUPO EDELVIVES

Segueix-nos a: