Practica i aprèn. Llengua catalana 6

Continguts

Quina confusió! Homofonia. Homonímia. A les hores, aleshores. L’auca. Les formes no personals del verb. El mode indicatiu. Accentuació. Una narració. Temps passats. Els malnoms. Els hipocorístics. Els determinants. Puntuació. La biografia. Llenguatge formal i informal. El mode imperatiu. Món animat. Augmentatius, diminutius, despectius. Els elements de l’oració. L’apostrofació. Un conte. Tot canvia. Sufixos i prefixos. Els pronoms febles de complement directe, complement indirecte i complement circusmtancial. L’argumentació. Mil i una aus. Els sinòmims. Els barbarismes. L’adjectivació. La vocal neutra. Una dramatització. Poesia. La metàfora. Les comparacions. Els antònims. Els complements del verb. Els superlatius. Un poema. El surf de neu. La polisèmia. El mode subjuntiu. Gairebé, gaire bé, alhora, a l’hora, sinó, si no. L’accent diacrític. El text expositiu. Publicitat. Paraules compostes. Els pronoms. La metàfora i la personificació. L’eslògan. El món és gran. Els manlleus. Les preposicions. Nf, mf. Puntuació. El correu electrònic. La natura. Res, gens. Els verbs copulatius. L’atribut. El diftong. El hiat. La fitxa d’un documental. El futbol. L’adjectivació. Els pronoms febles de complement directe, indirecte i circumstancial. La dièresi. L’argumentació. Els còmics. Les onomatopeies. Les veus dels animals. L’accentuació de les paraules compostes. La tira còmica. La solidaritat. El text literari. Les conjuncions. Hi ha, ia. I, hi. La notícia. Les hores del rellotge. La veu activa i la veu passiva. O, u àtones. L’opinió d’un llibre. Les preposicions. Els sintagmes preposicionals. Els pleonasmes. Les sigles. Les abreviatures. Llengües del món. Dialectes del català. Endevinalles. Concordança. Coherència textual. Lectura de la imatge.

Fitxa tècnica

 • Matèria: Llengua catalana
 • Curs:
 • Etapa: Primària
 • Cicle: Cicle superior
 • Tipus: Material per a l'alumnat
 • ISBN/EAN: 978-84-479-3680-9
puc

Troba totes les llibreries en Catalunya, Illes balears i Andorra.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Altres títols de la col·lecció

 • asdf

  Practica i aprèn. Llengua catalana 6

  Vegeu fitxa

  Curs:6è

  ISBN/EAN:978-84-479-3680-9

 • asdf

  Practica i aprèn. Llengua catalana 5

  Vegeu fitxa

  Curs:5è

  ISBN/EAN:978-84-479-3679-3

 • asdf

  Practica i aprèn. Llengua catalana 4

  Vegeu fitxa

  Curs:4t

  ISBN/EAN:978-84-479-3678-6

 • asdf

  Practica i aprèn. Llengua catalana 3

  Vegeu fitxa

  Curs:3r

  ISBN/EAN:978-84-479-3677-9

 • asdf

  Practica i aprèn. Llengua catalana 2

  Vegeu fitxa

  Curs:2n

  ISBN/EAN:978-84-479-3676-2

 • asdf

  Practica i aprèn. Llengua catalana 1

  Vegeu fitxa

  Curs:1r

  ISBN/EAN:978-84-479-3675-5

© Baula 2020 - avís legal
Política de privacitat
Política de cookies

GRUPO EDELVIVES

Segueix-nos a: