Política de privacitatATENCIÓ: Si ets MENOR D’EDAT, només pots aportar dades personals amb el consentiment previ del pare, mare o tutor, enviant-lo degudament signat i amb còpia del DNI del pare, mare o tutor signant a l’adreça LOPD@edelvives.es. Grupo Editorial Luis Vives no respon de les dades de menors que, sense coneixer aquest fet, hagin estat facilitades sense el consentiment del pare, mare o tutor.

Segons la normativa aplicable en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Grupo Editorial Luis Vives amb domicili a Ctra. de Madrid, km 315,700, 50012 Saragossa (Espanya) us informa que les dades personals que es pogueu facilitar per formalitzar els formularis continguts en aquest web site, seran incorporats a fitxers registrats prèviament a l’Agència de Protecció de Dades de Caràcter Personal, titularitat de Grupo Editorial Luis Vives. Les respostes a les preguntes sobre Dades Personals marcades amb asterisc (*) són obligatòries i la manca de constestació significarà la impossibilitat de continuar i accedir al servei ofert. La recollida i tractament de les Dades Personals té com a finalitat el mateniment adequat de la relació establerta -gestió, administració, millora i adequació a preferència i gustos de l’usuari-, millora de la web, així com l’enviament, per mitjans tradicionals i/o electrònics, d’informació comercial i publicitària sobre productes i serveis de Grupo Editorial Luis Vives, sempre que vós ens hi autoritzeu.

En compliment de l’article 14 del Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de Dades, us informem que disposeu d’un termini de trenta dies per manifestar la vostra negativa al tractamente de les vostres dades personals, la qual cosa ho podeu fer constar posant-vos en contacte amb Grupo Editorial Luis Vives per mità d’aquest formulari de contacte. Transcorregut el termini citat sense que us pronuncieu a tal efecte, s’entendrà que vós consentiu el tractament de les dades facilitades, en els terminis en què heu estat informat. Les persones físiques titulars de les dades podran, en tot moment, exercir els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades, rementent la vostra sol·licitud a l’adreça de correu electrònic LOPD@edelvives.es, indicant a l’assumpte de referència “Dades Personals”.

El titular de les dades consenteix expressament la cessió o comunicació de les dades incloses en el fitxer anteriorment referit a les altres entitats que pertanyen a Grupo Editorial Luis Vives, exclusivament per a les finalitats descrites anteriorment. L’acceptació de l’usuari perquè puguin ser tractades o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té sembre caràcter revocable,segons la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

S’adverteix expressament l’USUARI que les comunicacions remeses per mitjà del formulari de contacte no disposen de cap mecanisme de xifrat de dades, de manera que les dades proporcionades per aquesta comunicació, en el transcurs de l’enviament fons a la nostra bústia, podria ser interceptat per un tercer. Un cop rebut l’email, Grupo Editorial Luis Vives garanteix la salvaguarda i seguretat de ls Dades Personals, havent adoptat les mesures legalment exigides de confidencialitat i seguretat, que permeten assegurar raonablement la protecció de les vostres dades personals i evitar-ne la pèrdua, mal ús, alteració, tractament o accés no autoritzat.

© Baula 2018 - avís legal

GRUPO EDELVIVES

Segueix-nos a: