Practica i aprèn. Llengua catalana 4

Continguts

L’escriptura de nombres. La norma D-U-C. Les hores. La narració. Les preposicions. Les paraules compostes. Els oficis. Les paraules primitives i les paraules derivades. Els diminutius, els augmentatius i els despectius. Els femenins acabats en -esa
i -essa. Les dites. La biblioteca. Els diferents tipus de narració. Els noms (comuns, propis, individuals i col·lectius). L’adjectiu. La h. La r muda a final de mot. La recomanació. Els jocs. El poema. Els prefixos. Els determinants demostratius. La g. La j. Les paraules agudes, planes i esdrúixoles. Les normes d’accentuació. L’esport. L’entrevista. Els pronoms personals. Els possessius. La formació de verbs. Els espectacles. Els sinònims. La precisió lèxica. Els antònims. Antònims amb des-, in-, im-. La publicitat. La essa sorda i la essa sonora. Els signes de puntuació: la coma, els dos punts, les cometes, el punt. L’expressió de sentiments. Els mitjans de comunicació. El verb. Les conjugacions verbals. L’infinitiu. Les formes verbals simples i compostes. Les formes verbals en passat amb haver i anar. La t i la d a final de mot. El diàleg. Les aficions. L’article determinat. L’apostrofació. Els adverbis i les locucions adverbials. El dígraf ll i la l·l. Les conjuncions i, o, ni. Els connectors. Els viatges. Els gentilicis. La polisèmia. Els mots homòfons. Els mots homònims. L’accent diacrític. L’art. Els dígrafs ix, tg i ig. Les abreviatures. Les sigles. Els tipus d’oracions. El fons marí. Els pronoms febles. Els dígrafs que se separen i els que no se separen. Els diftongs. Les poblacions catalanes. Els rodolins. La vocal neutra. La o/u àtones. El subjecte i el predicat. Les endevinalles. L’ús del diccionari. Concordança. Coherència textual. Compleció de textos. Escriptura. Lectura de la imatge. Lectura eficaç.

Fitxa tècnica

 • Matèria: Llengua catalana
 • Curs: 4t
 • Etapa: Primària
 • Cicle: Cicle mitjà
 • Tipus: Material per a l'alumnat
 • ISBN/EAN: 978-84-479-3678-6
puc

Troba totes les llibreries en Catalunya, Illes balears i Andorra.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Altres títols de la col·lecció

 • asdf

  Practica i aprèn. Llengua catalana 6

  Vegeu fitxa

  Curs:6è

  ISBN/EAN:978-84-479-3680-9

 • asdf

  Practica i aprèn. Llengua catalana 5

  Vegeu fitxa

  Curs:5è

  ISBN/EAN:978-84-479-3679-3

 • asdf

  Practica i aprèn. Llengua catalana 4

  Vegeu fitxa

  Curs:4t

  ISBN/EAN:978-84-479-3678-6

 • asdf

  Practica i aprèn. Llengua catalana 3

  Vegeu fitxa

  Curs:3r

  ISBN/EAN:978-84-479-3677-9

 • asdf

  Practica i aprèn. Llengua catalana 2

  Vegeu fitxa

  Curs:2n

  ISBN/EAN:978-84-479-3676-2

 • asdf

  Practica i aprèn. Llengua catalana 1

  Vegeu fitxa

  Curs:1r

  ISBN/EAN:978-84-479-3675-5

© Baula 2020 - avís legal
Política de privacitat
Política de cookies

GRUPO EDELVIVES

Segueix-nos a: